top of page
Elen, Hafod Holistics yn gwneud ioga

Ioga

Gwych i'r corff a'r meddwl

Mae ioga yn ymarfer sydd yn helpu'r meddwl a'r corff i gael heddwch a chydbwysedd tra'n datblygu hyblygrwydd a chryfder. Os ydych yn ddechreuwr pur neu'n chwilio am becyn ioga tymor hir, gall Hafod Holistics eich helpu.

Mae Elen yn hyfforddwr ioga cymwysiedig, gyda 400 awr o hyfforddiant gyda'r Yoga Alliance.

Undeb y meddwl, corff a'r enaid yw ioga, a thrwy ddefnyddio'r technegau hynafol hyn i'n bywydau bob dydd, gallant leddfu nifer o anhwylderau corfforol a meddyliol.

Elen, Hafod Holistics yn gwneud ioga

Gwersi Ioga

Dosbarth Ioga llif araf ymlaciol i gryfhau'r corff a thawelu'r meddwl.

Gall ioga wella iechyd a lles cyffredinol, a bod yn gymorth i unrhyw un sy'n delio efo Straen, Iselder a Gorbryder, Diffyg Cwsg, Poen Cronig a Menopos.
 

Ymunwch â ni yn un o'n lleoliadau. 

Mae ein dosbarthiadau wedi gorffen a yr haf. Bydd y sesiynau yn ail gychwyn Medi'r 5ed.

Niwbwrch

Yn cychwyn o fis Medi

Dydd Mawrth

10-11:15am

Eglwys Bach, Niwbwrch

Y Fali

Yn cychwyn o fis Medi

Dydd Mawrth

6-7:15pm

Capel Tabor, Y Fali

Llanberis

Yn cychwyn o fis Medi

Dydd Gwener

10-11:15am

Burman's Martial Arts, Llanberis

Pecynnau Ioga

Os hoffech chi fwy na dosbarth ioga, rydym yn cynnig pecynnau ioga 1 i 1.

bottom of page